Download Blender 2.72a

Blender 2.72a

Benutzer-Bewertung
Thank you for voting
Von Blender Foundation  (Open Source)
Titel: Blender 2.72a
Dateiname: blender-2.72a-windows32.exe
Dateigröße: 51.37MB (53,866,345 Bytes)
Anforderungen: Windows 2000 / XP / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64 / Windows8 / Windows8 64
Sprachen: Mehrere Sprachen
Lizenz: Open Source
Datum hinzugefügt: 17 Oktober 2014
Autor: Blender Foundation
www.blender.org
Homepage: www.blender.org
MD5-Prüfsumme: 8322FB5219D1DDE2839E9D5FEA5B9227