Download OpenOffice.org 3.2.0 RC3

OpenOffice.org 3.2.0 RC3

BETA
Benutzer-Bewertung
Thank you for voting
Von OpenOffice.org  (Open Source)
Neueste Version
Apache OpenOffice 4.1.1
Titel: OpenOffice.org 3.2.0 RC3
Dateiname: OOo_3.2.0rc3_20100118_Win32Intel_install_en-US.exe
Dateigröße: 135.29MB (141,860,304 Bytes)
Anforderungen: Windows 2000 / XP / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64 / Windows8 / Windows8 64
Sprachen: Mehrere Sprachen
Lizenz: Open Source
Datum hinzugefügt: 18 Januar 2010
Autor: OpenOffice.org
www.openoffice.org
MD5-Prüfsumme: 74C3E00A891E842A3C565CD0000E4D7A