Download OpenOffice.org 3.2.1 RC2

OpenOffice.org 3.2.1 RC2

BETA
Benutzer-Bewertung
Thank you for voting
Von OpenOffice.org  (Open Source)
Neueste Version
Apache OpenOffice 4.1.1
Titel: OpenOffice.org 3.2.1 RC2
Dateiname: OOo_3.2.1rc2_20100521_Win_x86_install_en-US.exe
Dateigröße: 133.96MB (140,467,400 Bytes)
Anforderungen: Windows 2000 / XP / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64 / Windows8 / Windows8 64
Sprachen: Mehrere Sprachen
Lizenz: Open Source
Datum hinzugefügt: 27 Mai 2010
Autor: OpenOffice.org
www.openoffice.org
MD5-Prüfsumme: 0E0D20939DCAACED6A793A9D47A1EDF4