Pobierz PowerPoint Viewer 12.0.4518.1014

PowerPoint Viewer 12.0.4518.1014

Ocena Użytkowników
Thank you for voting
Od Microsoft Corporation  (Freeware)

Program PowerPoint Viewer 2003 pozwala na wyświetlanie pełnych prezentacji utworzonych w programie PowerPoint 97 i późniejszych wersjach. Program ten obsługuje również prezentacje Microsoft PowerPoint chronione hasłem. Używając programu PowerPoint Viewer 2003 można wyświetlać i drukować prezentacje, ale nie można ich edytować.

Uwaga: Po zainstalowaniu programu PowerPoint Viewer 2003 proszę zainstalować wszystkie aktualizacje o wysokim priorytecie w module Aktualizacje automatyczne Windows.

Poniższe funkcje programu Microsoft PowerPoint nie są obsługiwane przez niniejszy program:

  • Prezentacje z usługą Zarządzanie prawami do informacji (IRM).
  • Uruchamianie makro, programów, otwieranie połączonych lub zagnieżdżonych obiektów.

Uwaga: Program PowerPoint Viewer 2003 rejestruje się w systemie jako domyślna przeglądarka plików .ppt, .pot i .pps tylko w przypadku, gdy program PowerPoint nie jest zainstalowany. Po zarejestrowaniu dwukrotne kliknięcie na te pliki spowoduje uruchomienie programu PowerPoint Viewer 2003.