Pobierz PuTTY 0.64 Beta

PuTTY 0.64 Beta

BETA
Ocena Użytkowników
Thank you for voting
Od Simon Tatham  (Open Source)

PuTTY to klient dla protokołów sieciowych SSH, Telnet i Rlogin.

Protokoły te służą do uruchamiania zdalnej sesji na zdalnym komputerze. Program PuTTY jest klientem w tej sesji: program ten wyświetla przebieg sesji, ale nie uruchamia jej.

Innymi słowy: Program PuTTY jest uruchamiany na komputerze Windows i łączy się np. z komputerem Unix. Program PuTTY otwiera okno. Wtedy wszystkie polecenia wpisywane do tego okna są wysyłane bezpośrednio do komputera Unix, a wszystko co wysyła zdalny komputer, jest wyświetlane w tym oknie. Można więc zdalnie pracować na komputerze Unix tak, jakby rzeczywiście się przy nim siedziało.

Niniejszy plik zawiera następujące narzędzia:

  • PuTTY (klient Telnet i SSH)
  • PSCP (klient SCP tzn. bezpieczne kopiowanie plików w wierszu poleceń)
  • PSFTP (klient SFTP tzn. zwykłe przenoszenie plików podobne do FTP)
  • PuTTYtel (a tylko klient Telnetu)
  • Plink (interfejs wiersza poleceń do połączenia z PuTTY)
  • Pageant (moduł uwierzytelniania SSH dla programów PuTTY, PSCP i Plink)
  • PuTTYgen (narzędzie do tworzenia kluczy RSA i DSA).
Zrzut ekranu 1 Zrzut ekranu 2 Zrzut ekranu 3