Update Checker FAQ

Jak mogę wykluczyć program z detekcji i ukryć go na liście wyników?
Uruchom program Update Checker i kliknij 'Ustawienia'. Następnie kliknij przycisk 'Dostosuj wyniki...'.
W nowym oknie kliknij 'Wczytaj' i zaczekaj, aż wyniki zostaną załadowane - może to potrwać kilka sekund.
Kiedy programy zostaną załadowane, z listy opcji po prawej stronie każdego z nich możesz wybrać, aby wykluczyć z detekcji daną wersję lub cały program.

Dlaczego niektóre programy nie są wykrywane przez detekcję?
Ciężko pracujemy, aby wykrywać jak najwięcej programów, ale obecnie nie możemy wykrywać ich wszystkich. Może to być spowodowane różnymi czynnikami: problemami technicznymi, ograniczeniami ze strony wydawców programów lub brakiem spójnego wersjonowania programów przez ich wydawców. Jednakże ciągle udoskonalamy nasze metody detekcji oraz współpracujemy z wydawcami w celu ciągłego ich usprawniania.
Nie udostępniamy również żadnych aktualizacji baz definicji wirusów dla programów antywirusowych, ponieważ zmieniają się one zbyt często i przeważnie są aktualizowane automatycznie przez każdy program antywirusowy.